Kokoukset

Oman kamarin kokoukset

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain keväällä vuosikokoukseen ja syksyllä vaalikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.


Aluekokoukset

Suomessa nuorkauppakamarit on jaettu neljään alueeseen. Meri-Lapin nuorkauppakamari kuuluu D-alueeseen. Aluejako helpottaa toimintaa, ja aluejohtoryhmän tehtävänä on toimia tukena oman alueen kamareille sekä tiedonvälittäjänä niin kamareihin kuin keskusliittoon suuntaan. Aluevuosikokous järjestetään keväällä ja aluevaalikokous syksyllä. Kamari voi myös avata omia tapahtumiaan alueen muille kamarilaisille tai alueet voivat yhdessä järjestää toimintaa jäsenilleen.


Kansalliset kokoukset

Kansallinen vuosikokous järjestetään keväällä ja kansallinen vaalikokous syksyisin. Kokousten järjestäjäkamari vaihtuu vuosittain, joten kansalliset kokoukset ovat hyvä mahdollisuus tutustua kamareihin oman alueen ulkopuolella.


Kansainväliset kokoukset

Joka vuosi JCI:n (Junior Chamber International) jäsenet kokoontuvat kansainvälisiin kokouksiin kouluttautumaan, verkostoitumaan ja luomaan business- ja ystävyyssuhteita yli maiden rajojen.

Kansainvälisiä kokouksia on useita ja yksi niistä on Eurooppakokous, jossa jäsenillä on mahdollisuus jakaa parhaita käytäntöjä, luoda myönteistä muutosta ja tukea vastuullista toimintaa ja johtajuutta. Eurooppakokous järjestetään nimensä mukaisesti jossakin Euroopassa sijaistevassa JC-maassa vuosittain.

Maailmankokouksessa kohtaavat nuorkauppakamarilaiset ympäri maailman ja osallistujia on tuhansia ympäri maailmaa. Maailmankokous kestää yleensä viikon ja tarjolla on useita koulutuksia, yritysvierailuja ja keynote-puheenvuoroja. Lisäksi Maailmankokouksessa palkitaan kansainvälisesti menestyneet kamarit. Maailmankokous on erinomainen tapa tehdä nuorkauppakamariharrastuksesta kansainvälinen.